ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุดสยาม จันทรัศมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 241509
2 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 346307
4 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038260588
5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
6 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
10 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
20 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง (038) 241493
22 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
24 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง (038) 241037
25 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง
26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง (038) 249499
27 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
28 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
29 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
30 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
33 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 428615,412118
34 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
35 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง 038249986
36 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038 - 428615 , 038 - 412281
37 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
38 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง
39 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง (038) 702111, 222022
40 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง
41 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
42 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
43 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 239365
44 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
45 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 237664
46 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
47 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 235156
49 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
50 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
52 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง
53 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
54 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
55 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 351450
59 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
60 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา
61 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 494702
62 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
63 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
64 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) บางพระ ศรีราชา
65 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
67 โรงเรียนประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา 038-341-014, 097-070-2823
68 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
69 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
70 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
72 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา (038) 298018
73 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา (038) 110524
76 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
77 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)347781
78 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
80 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา (038) 062557
81 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
82 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
83 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา (038) 480746
84 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
85 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345273
86 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา (038) 345226
87 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
88 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
89 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
90 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา (044) 448761
91 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
92 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0 3831 1098
93 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
95 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
96 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
98 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
99 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
100 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา (038) 312161
102 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
103 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
104 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
105 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 0817585444
109 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
111 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
113 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา (038) 290060
114 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
115 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
116 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 038-237872
117 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
118 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ
119 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
121 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-38 23-7058
122 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ (038) 237293
123 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
124 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 221418,736520
125 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
126 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038) 722228
129 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
130 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
131 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ (038) 435135
132 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
135 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
137 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
138 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ 437504
141 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
143 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง