ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรรัศมี
เด็กชายก้องกษิดิ์  จันทรัศมี 
ได้รับรางวัลชมเชยผู้ที่มีทักษะในการะบายสีภาพและต่อเติมภาพ พร้อมแต่เรื่องบรรยายภาพได้สวยงาม
ในคอลัมน์ "วาดเส้นเขียนสีมีรางวัล" ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ฉบับที่ 135