ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560ข้อมูลสถิตินักเรียน โรงเรียนณัฏฐเวศม์  

ชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2560

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้องเรียน

อนุบาล 1

13

11241

อนุบาล 2

13

11241

อนุบาล 3

89171

รวมก่อนประถมศึกษา

34

31653

ประถมศึกษาปีที่ 1

11

12231

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

11221

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

14241

ประถมศึกษาปีที่ 4

10

19291

ประถมศึกษาปีที่ 5

11

13241

ประถมศึกษาปีที่ 6

12

14261

รวมประถมศึกษา

65

83148

รวมทั้งสิ้น

99

1142139