ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 60 โครงการรักการอ่านพิชช่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ให้นักเรียนบันทึกกรักการอ่านแบบฉบับการบันทึกการอ่านของพิชช่า กิจกรรมดังกล่าวต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คุณครูจรัฐิกา
03 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ผู้บริการนิเทศการสอน
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ